tổ yến Hậu Giang 2019  tổ yến Hậu Giang 2019

Thời Gian Chưng Tổ Yến Sào Các Loại

Bài viết thuộc thư mục:  Yến Sào > Cách Chế Biến Làm Sạch Yến Sào >

…..

Tổ yến thô:

  • Tổ yến nuôi thô tại các tỉnh:

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm): tùy theo tổ yến tuổi của tổ yến, thời gian ngâm trong nước và nhặt lông là khoảng 60p – 150p, thời gian chưng khoảng 15p – 20p.

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 60p-150p, thời gian chưng 60p – 80p.

  • Tổ yến đảo được khai thác từ các hang động gần biển:

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm): tùy theo tổ yến tuổi của sợi yến sào, thời gian ngâm trong nước và nhặt lông là khoảng 2h – 3h, thời gian chưng khoảng 30p – 40p.

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 2h – 3h, thời gian chưng 2h – 3h.

Yến sào đã qua làm sạch:

  • Tổ yến nuôi đã qua tinh chế.

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm):  thời gian ngâm trong nước 15p, thời gian chưng khoảng 15p – 20p.

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 15p, thời gian chưng 60p – 80p.

Chưng cách thủy ( hoặc hấp trong nồi cơm): thời gian ngâm trong nước là khoảng 15p, thời gian chưng khoảng 30p – 40p.

Dùng nồi chưng chuyên dụng: thời gian ngâm nở 15p, thời gian chưng 2h – 3h.

Quý khách chú ý: sau khi kết thúc quá trình chưng mới tiến hành cho đường phèn vào và bắt đầu dùng, không cho đường phèn vào chưng chung với tổ yến.

Tổ Yến Sào ĐẠI LÂM MỘC

Tag: Thời Gian Chưng Tổ Yến Sào Các Loại, thoi gian chung to yen, thoi gian chung yen sao


Bài viết thuộc thư mục:  Yến Sào > Cách Chế Biến Làm Sạch Yến Sào >