Các Sản Phẩm Tổ Yến Sào

Bài viết thuộc thư mục:  Yến Sào >

…..

Giá Tổ Yến Thô,Yến Sào Thô

Giá Tổ Yến Thô (Yến Sào Còn Lông)

Sản phẩm là những tổ yến thô, mới thu hoạch, tổ yến hình tai, tương đối ít lông. Khai thác tại hệ thống nhà Yến Đại Lâm Mộc thuộc Cần Giờ, Nha Trang.

 


Giá Tổ Yến, Yến Sào Rút Lông Nguyên Tổ

Giá Tổ Yến Rút Lông (Yến Sào Làm Sạch Nguyên Tổ)

Yến rút lông nguyên tổ là tổ yến được làm sạch lông nhưng còn giữ nguyên hình dạng ban đầu, không làm vỡ tổ, trong đó có khoảng 97% là các sợi yến dài…

 


Giá Tổ Yến Sào Tinh Chế Đã Làm Sạch

Giá Tổ Yến Tinh Chế (Yến Sào Đã Làm Sạch)

Yến tinh chế là yến đã làm sạch lông nhưng không nguyên tổ. Khoảng 14-15 tổ trong 100gr, có khoảng 70% là các sợi yến dài. Sản phẩm 100% nguyên chất…

 

…..

Bài viết thuộc thư mục:  Yến Sào >